Medlemskap

Årsavgift Senior

Född år 2000 eller tidigare

Pris: 2.500KR

Årsavgift Junior

Född år 2001 eller senare

Pris: 1.200KR

Medlem som endast innehar halv spelrätt

Endast årsavgift, spel på 18 hål

Pris: 2.800kr

Non residens med begränsat medlemskap

Senior

Spel för  1/2 greenfee alla dagar

Berättigad till föreningens alla tjänster

Junior

Pris: 1.200kr

Pris: 600kr

Medlem som ej innehar spelrättsbevis

Endast årsavgift, spel på 18 hål

Pris: 3.000kr

Passiv medlem

Berättigar ej spel på Waldemarsviks golfbana

Pris: 600kr

Medlemsansökan
Medlemsansökan till Waldemarsviks Golfklubb

Om du fyllt i alla fält korrekt så har du gjort en medlemsansökan. Vi skickar en faktura till adressen du angivit!

Tack för din ansökan!