top of page

Medlemskap

Årsavgift Senior

Född år 2001 eller tidigare

 3.500kr

Årsavgift Junior

Född år 2002 eller senare

     1.200kr

Medlem som  innehar spelrätt för 18 hål

 Årsavgift    3000kr

Medlem som  innehar spelrättsbevis för 9 hål

Årsavgift

   
 3.300kr

Greenfeemedlem 

Senior

Spel för  1/2 greenfee alla dagar

Berättigad till föreningens alla tjänster

Junior

      1500kr

      600kr

Passiv medlem

Spel till full greenfee

     600kr

Medlemsansökan
Medlemsansökan till Waldemarsviks Golfklubb

Om du fyllt i alla fält korrekt så har du gjort en medlemsansökan. Vi skickar en faktura till adressen du angivit!

Tack för din ansökan!

bottom of page