Medlemskap

Årsavgift Senior

Född år 2001 eller tidigare

 3.500kr

Årsavgift Junior

Född år 2002 eller senare

     1.200kr

Medlem som  innehar spelrätt för 18 hål

 Årsavgift    3000kr

Greenfeemedlem 

Senior

Spel för  1/2 greenfee alla dagar

Berättigad till föreningens alla tjänster

Junior

      1500kr

      600kr

Medlem som  innehar spelrättsbevis för 9 hål

Årsavgift

   
 3.300kr

Passiv medlem

Spel till full greenfee

     600kr

Medlemsansökan
Medlemsansökan till Waldemarsviks Golfklubb

Om du fyllt i alla fält korrekt så har du gjort en medlemsansökan. Vi skickar en faktura till adressen du angivit!

Tack för din ansökan!