Medlemsavgifter 2020

MEDLEM MED SPELRÄTTSBEVIS FÖR 18 HÅL

Årsavgift senior född 1998 eller tidigare

2.500 kronor

JUNIORER

Årsavgift junior född 1999 eller senare

1.200 kronor

MEDLEM SOM ENDAST INNEHAR HALV SPELRÄTT

Endast årsavgift, spel på 18 hål.

Årsavgift senior

2.800 kronor

MEDLEM SOM EJ INNEHAR SPELRÄTTSBEVIS

Endast årsavgift, spel på 18 hål.

Årsavgift senior

3.000 kronor

Greenfee medlem

Greenfee 9 hål: 100 kr

Greenfee 18 hål: 140 kr

Berättigad till föreningens alla tjänster

Årsavgift senior född 1998 eller tidigare

1.200 kronor

Årsavgift junior född 1999

eller senare

600 kronor

PASSIV MEDLEM

600 kronor