Medlemsavgifter 2022

MEDLEM MED SPELRÄTTSBEVIS FÖR 18 HÅL

Årsavgift senior 

2.500 kronor

JUNIORER

Årsavgift junior född 2001 eller senare

1.200 kronor

MEDLEM SOM ENDAST INNEHAR HALV SPELRÄTT

Årsavgift, senior

2.800 kronor

MEDLEM SOM EJ INNEHAR SPELRÄTTSBEVIS

Årsavgift senior

3.000 kronor

Greenfee medlem

Greenfee 9 hål: 100 kr

Greenfee 18 hål: 150 kr

Berättigad till föreningens alla tjänster

Årsavgift senior född 2000 eller tidigare

1.200 kronor

Årsavgift junior född 2001 eller senare

600 kronor

PASSIV MEDLEM

600 kronor