Tabell i pdf SlopetabellWaGK

Dam                                                            Herr

GUL TEE RÖD TEE GUL TEE RÖD TEE
Scratchvärde 4.0 Scratchvärde 0.1 Scratchvärde -1.5 Scratchvärde -4.7
Bogeyvärde 25.4 Bogeyvärde 20.1 Bogeyvärde 19.4 Bogeyvärde 14.9
CR/Slope 76.0/121 CR/Slope 72.1/113 CR/Slope 70.5/118 CR/Slope 67.3/111
Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp
+4.0  – +3.3
0
+4.0  – +3.7
-4
+4.0  – +3.9
-6
+4.0  – +3.9
-9
+3.2  – +2.4
1
+3.6  – +2.7
-3
+3.8  – +2.9
-5
+3.8  – +2.9
-8
+2.3  – +1.5
2
+2.6  – +1.7
-2
+2.8  – +2.0
-4
+2.8  – +1.9
-7
+1.4  – +0.5
3
+1.6  – +0.7
-1
+1.9  – +1.0
-3
+1.8  – +0.9
-6
+0.4  -0.4
4
+0.6   -0.3
0
+0.9  – +0.1
-2
+0.8   -0.2
-5
0.5  -1.4
5
  0.4   -1.3
1
  0.0  -0.9
-1
  0.3   -1.2
-4
  1.5  -2.3
6
  1.4   -2.3
2
  1.0   -1.9
0
  1.3   -2.2
-3
  2.4  -3.2
7
  2.4   -3.3
3
  2.0   -2.8
1
  2.3   -3.2
-2
  3.3  -4.2
8
  3.4   -4.3
4
  2.9   -3.8
2
  3.3-4.2
-1
  4.3  -5.1
9
  4.4   -5.3
5
  3.9   -4.7
3
  4.3   -5.2
0
  5.2  -6.0
10
  5.4  -6.3
6
  4.8   -5.7
4
  5.3   -6.3
1
  6.1  -7.0
11
  6.4   -7.3
7
  5.8   -6.7
5
  6.4   -7.3
2
  7.1  -7.9
12
  7.4   -8.3
8
  6.8   -7.6
6
  7.4   -8.3
3
8.0  -8.8
13
  8.4   -9.3
9
  7.7   -8.6
7
  8.4   -9.3
4
8.9  – 9.8
14
  9.4  – 10.3
10
  8.7   -9.5
8
  9.4 – 10.3
5
9.9 – 10.7
15
10.4  – 11.3
11
  9.6  – 10.5
9
10.4  – 11.4
6
10.8  – 11.6
16
11.4  – 12.3
12
10.6  – 11.4
10
11.5  – 12.4
7
11.7  – 12.6
17
12.4  – 13.3
13
11.5  – 12.4
11
12.5  – 13.4
8
12.7  – 13.5
18
13.4  – 14.3
14
12.5  – 13.4
12
13.5  – 14.4
9
13.6  – 14.4
19
14.4  – 15.3
15
13.5  – 14.3
13
14.5  – 15.4
10
14.5  – 15.4
20
15.4  – 16.3
16
14.4  – 15.3
14
15.5  – 16.4
11
15.5  – 16.3
21
16.4  – 17.3
17
15.4  – 16.2
15
16.5  – 17.5
12
16.4  – 17.2
22
17.4  – 18.3
18
16.3  – 17.2
16
17.6  – 18.5
13
17.3  – 18.2
23
18.4  – 19.3
19
17.3  – 18.1
17
18.6  – 19.5
14
18.3  – 19.1
24
19.4  – 20.3
20
18.2  – 19.1
18
19.6  – 20.5
15
19.2  – 20.0
25
20.4  – 21.3
21
19.2  – 20.1
19
20.6  – 21.5
16
20.1  – 21.0
26
21.4  – 22.3
22
20.2  – 21.0
20
21.6  – 22.5
17
21.1  – 21.9
27
22.4  – 23.3
23
21.1  – 22.0
21
22.6  – 23.6
18
22.0  – 22.8
28
23.4  – 24.3
24
22.1  – 22.9
22
23.7  – 24.6
19
22.9  – 23.8
29
24.4  – 25.3
25
23.0  – 23.9
23
24.7  – 25.6
20
23.9  – 24.7
30
25.4  – 26.3
26
24.0  – 24.8
24
25.7  – 26.6
21
24.8  – 25.6
31
26.4  – 27.3
27
24.9  – 25.8
25
26.7  – 27.6
22
25.7  – 26.6
32
27.4  – 28.3
28
25.9  – 26.8
26
27.7  – 28.7
23
26.7  – 27.5
33
28.4  – 29.3
29
26.9  – 27.7
27
28.8  – 29.7
24
27.6  – 28.4
34
29.4  – 30.3
30
27.8  – 28.7
28
29.8  – 30.7
25
28.5  – 29.4
35
30.4  – 31.3
31
28.8  – 29.6
29
30.8  – 31.7
26
29.5  – 30.3
36
31.4  – 32.3
32
29.7  – 30.6
30
31.8  – 32.7
27
30.4  – 31.2
37
32.4  – 33.3
33
30.7  – 31.6
31
32.8  – 33.7
28
31.3  – 32.2
38
33.4  – 34.3
34
31.7  – 32.5
32
33.8  – 34.8
29
32.3  – 33.1
39
34.4  – 35.3
35
32.6  – 33.5
33
34.9  – 35.8
30
33.2  – 34.0
40
35.4  – 36.0
36
33.6  – 34.4
34
35.9  – 36.0
31
34.1  – 35.0
41
 
 
34.5  – 35.4
35
 
 
35.1  – 35.9
42
 
 
35.5  – 36.0
36
 
 
36.0  – 36.0
43
 
 

Tabell i pdf SlopetabellWaGK