Tabell i pdf SlopetabellWaGK

Dam                                                            Herr

GUL TEE RÖD TEE GUL TEE RÖD TEE
Scratchvärde 4.0 Scratchvärde 0.7 Scratchvärde -1.5 Scratchvärde -4.4
Bogeyvärde 25.4 Bogeyvärde 20.3 Bogeyvärde 19.0 Bogeyvärde 15.1
CR/Slope 76.0/121 CR/Slope 72.7/111 CR/Slope 70.5/116 CR/Slope 67.6/110
Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp
+4.0  – +3.7
0
+4.0  – +3.3
-4
+4.0  – +3.9
-6
+4.0  – +3.2
-8
+3.6  – +2.7
1
+3.2  – +2.3
-3
+3.8  – +3.0
-5
+3.1  – +2.2
-7
+2.6  – +1.8
2
+2.2  – +1.3
-2
+2.9  – +2.0
-4
+2.1  – +1.2
-6
+1.7  – 0.1
3
+1.2  – +0.3
-1
+1.9  – +1.0
-3
+1.1  – +0.2
-5
0.2  -1.1
4
+0.2   -0.8
0
+0.9  – +0.1
-2
+0.1   -0.9
-4
1.2  -2.0
5
  0.9   -1.8
1
  0.0  -0.9
-1
  1.0   -1.9
-3
  2.1  -3.0
6
  1.9   -2.8
2
  1.0   -1.9
0
  2.0   -2.9
-2
  3.1  -3.9
7
  2.9   -3.8
3
  2.0   -2.9
1
  3.0   -4.0
-1
  4.0  -4.9
8
  3.9   -4.8
4
  3.0   -3.8
2
  4.1-5.0
0
  5.0  -5.8
9
  4.9   -5.9
5
  3.9   -4.8
3
  5.1   -6.0
1
  5.9  -6.8
10
  6.0  -6.9
6
  4.9   -5.8
4
  6.1   -7.0
2
  6.9  -7.7
11
  7.0   -7.9
7
  5.9   -6.8
5
  7.1   -8.1
3
  7.8  -8.7
12
  8.0   -8.9
8
  6.9   -7.7
6
  8.2   -9.1
4
8.8  -9.6
13
  9.0   -9.9
9
  7.8   -8.7
7
  9.2   -10.1
5
9.7  – 10.6
14
  10.0  – 10.9
10
  8.8   -9.7
8
  10.2 – 11.1
6
10.7 – 11.5
15
11.0  – 12.0
11
  9.8  – 10.7
9
11.2  – 12.2
7
11.6  – 12.5
16
12.1  – 13.0
12
10.8  – 11.6
10
12.3  – 13.2
8
12.6  – 13.4
17
13.1  – 14.0
13
11.7  – 12.6
11
13.3  – 14.2
9
13.5  – 14.4
18
14.1  – 15.0
14
12.7  – 13.6
12
14.3  – 15.3
10
14.5  – 15.3
19
15.1  – 16.0
15
13.7  – 14.6
13
15.4  – 16.3
11
15.4  – 16.3
20
16.1  – 17.1
16
14.7  – 15.5
14
16.4  – 17.3
12
16.4  – 17.2
21
17.2  – 18.1
17
15.6  – 16.5
15
17.4  – 18.3
13
17.3  – 18.2
22
18.2  – 19.1
18
16.6  – 17.5
16
18.4  – 19.4
14
18.3  – 19.1
23
19.2  – 20.1
19
17.6  – 18.5
17
19.5  – 20.4
15
19.2  – 20.1
24
20.2  – 21.1
20
18.6  – 19.4
18
20.5  – 21.4
16
19.2  – 20.0
25
21.2  – 22.1
21
19.5  – 20.4
19
21.5  – 22.4
17
20.1  – 21.0
26
22.2  – 23.2
22
20.5  – 21.4
20
22.5  – 23.5
18
21.1  – 22.0
27
23.3  – 24.2
23
21.5  – 22.4
21
23.6  – 24.5
19
22.1  – 22.9
28
24.3  – 25.2
24
22.5  – 23.3
22
24.6  – 25.5
20
23.0  – 23.9
29
25.3  – 26.2
25
23.4  – 24.3
23
25.6  – 26.6
21
24.0  – 24.8
30
26.3  – 27.2
26
24.4  – 25.3
24
26.7  – 27.6
22
24.9  – 25.8
31
27.3  – 28.3
27
25.4  – 26.3
25
27.7  – 28.6
23
25.9  – 26.7
32
28.4  – 29.3
28
26.4  – 27.2
26
28.7  – 29.6
24
26.8  – 27.7
33
29.4  – 30.3
29
27.3  – 28.2
27
29.7  – 30.7
25
27.8  – 28.6
34
30.4  – 31.3
30
28.3  – 29.2
28
30.8  – 31.7
26
28.7  – 29.6
35
31.4  – 32.3
31
29.3  – 30.1
29
31.8  – 32.7
27
29.7  – 30.5
36
32.4  – 33.3
32
30.2  – 31.1
30
32.8  – 33.7
28
30.6  – 31.5
37
33.4  – 33.3
33
31.2  – 32.1
31
33.8  – 34.8
29
31.6  – 32.4
38
33.4  – 34.4
34
32.2  – 33.1
32
34.9  – 35.8
30
32.5  – 33.4
39
34.5  – 35.4
35
33.2  – 34.0
33
35.9  – 36.0
31
33.5  – 34.3
40
35.5  – 36.0
36
34.1  – 35.0
34
34.4  – 35.3
41
 
 
35.1  – 36.0
35
 
 
35.4  – 36.0
42
 
 
 
 
 
 

Tabell i pdf SlopetabellWaGK