Lokala bestämmelser – Lokala REGLER

– Greenlagare och ev. greenfee-tagg skall alltid medföras vid spel och uppvisas på begäran av klubbfunktionär.

– Alla som avser att spela på Lövdalens golfbana skall parkera sina fordon på klubbens parkering.

– Vid varvning vid hål 1 och 10 gäller varannan boll.

– Bollränna gäller på båda banorna.

– Om spelare träffar elledning, skall ny boll spelas utan plikt. OBS !!gäller bara ledningar, ej stolpar, isolatorer etc.

– Småbuskarna på hål 2/11, 7/16, 13 och 9/18 innehåller brunnslock och fri dropp gäller!

– Laga alltid uppslagen torv, nedslagsmärken på green samt kratta efter Er i bunkern.

– Ropa ”Fore” vid minsta risk.

– Släpp igenom bakomvarande parti om de spelar snabbare än Ni. Spela alltid med backspegel.

– Banarbetare har ALLTID företräde på banan.

– Hundar får medföras på banan men skall vara kopplade.

– Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

– Hjälp till att hålla rent på banan, lägg skräpet i papperskorgarna.

Tack för Ert samarbete!