Medlemsavgifter 2017

MEDLEM MED SPELRÄTTSBEVIS FÖR 18 HÅL

Årsavgift senior född 1995 eller tidigare

2.500 kronor

JUNIORER

Årsavgift junior född 1996 eller senare

1.200 kronor

MEDLEM SOM ENDAST INNEHAR HALV SPELRÄTT

Endast årsavgift, spel på 18 hål.

Årsavgift senior

2.800 kronor

MEDLEM SOM EJ INNEHAR SPELRÄTTSBEVIS

Endast årsavgift, spel på 18 hål.

Årsavgift senior

3.000 kronor

NON RESIDENS MED BEGRÄNSAT MEDLEMSKAP

Spel för  1/2 greenfee alla dagar

Berättigad till föreningens alla tjänster

Årsavgift senior född 1996 eller tidigare

1.200 kronor

Årsavgift junior född 1996 eller senare

600 kronor

PASSIV MEDLEM

Berättigar ej till spel på egna banan,

600 kronor